Visie

Vereniging ICT-Profs is begin 2017 door 40 zelfstandige ict'ers opgericht. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten opgesteld.

Missie

Vereniging ICT-Profs, een landelijke organisatie, onze missie en visie is het behartigen van de belangen van bij haar aangesloten leden en ondersteunt deze met raad en daad. De vereniging biedt haar leden een platform voor ontmoeting, kennisdeling en inkoopvoordelen.

Visie

De vereniging bouwt aan een toonaangevend landelijk netwerk van ICT professionals om te komen tot een kennis- en expertisecentrum voor haar leden. Zo groeit er een landelijk netwerk van gespecialiseerde en gecertificeerde leden, die met elkaar zorgen voor opschaling van de standaard voor ICT-dienstverlening.

Groepsfoto gemaakt tijdens de 1e ALV op 29 januari 2017
­