Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten:

De leden kiezen het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid is daarna slechts eenmaal herkiesbaar. Er geldt een rooster van aftreden om zowel de vernieuwing als de continuïteit van het bestuur te waarborgen. De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement.

Werkgroepen

Inkoop werkgroep
inkoop@ict-profs.nl

Evenementen werkgroep
evenementen@ict-profs.nl

Pr Werkgroep
pr@ict-profs.nl

Linux werkgroep
geen direct e-mailadres

Werving werkgroep
geen direct e-mailadres

 

Commissies

Naast het bestuur en de werkgroepen zijn er ook een tweetal commissies, te weten de accreditatiecommissie en de kascommissie.

­